Nieuwsbrief van vrijdag 25 januari 2019

25-01-2019
Nieuwsbrief van vrijdag 25 januari 2019
Donderdag 31 januari:    kijkochtend
Woensdag 13 februari:    bonte middag
Donderdag 14:               studiedag team, leerlingen vrij
Vrijdag 15:                     studiedag team, leerlingen vrij; start voorjaarsvakantie
Maandag 25:                  weer naar school
 
15 maart: nationale stakingsdag voor het hele onderwijs
==============================================
 
Bonte middag
Voor de bonte middag hebben we nog wat extra hulp nodig. Het is een gezellige middag waarbij ouders helpen bij spelletjes. Zonder uw hulp kunnen we het niet door laten gaan. Opgeven bij de leerkracht of bij Jane.
 
Afval scheiden
Het gaat goed met het afvalscheiden. Het zou nog beter gaan als onze leerlingen het voorbeeld van de groep van juf Lotte zou volgen: de meeste leerlingen hebben een beker bij zich. Hoe minder afval hoe beter!
 
Parkeren in de straat
Nu de straat zo mooi opgeknapt is, lopen we in de wijk tegen een nieuw probleem: minder parkeerplaatsen. Aan de overkant van de straat, zijn de tuinen van de nieuwe bewoners. Dit worden uitritten van deze mensen. De vraag is om aan hun kant niet te parkeren. De straat wordt er smaller van, de situatie voor iedereen onveiliger.
 
Ik wens u weer een mooi weekend toe!
Gabrie

 
==============================================
 
Van de OR
 
Oproep: Kom bij de ouderraad en/of sluit je aan bij de 'betrokken ouders app'
 
De ouderraad bestaat momenteel uit een kleine groep enthousiaste ouders. Dit zijn: Naomi Bieri, moeder van Louna uit groep 4, Thamar Bieri-Eveleens moeder van Sjors uit groep 6 en Niek uit groep 4, Ymke Swiers, moeder van Lyanne uit groep 6 en Marieke uit groep 4, Mehmet Aktas vader van Kaya uit groep 6, Thalia Heijdenrijk, moeder van Julius uit groep 8 en Helena uit groep 7 en Jeroen van der Ploeg, vader van Gijs uit groep 7
 
We kunnen zeker wat extra handjes en denkkracht gebruiken in de Ouderraad. Hoe  leuk is het om te helpen bij het organiseren van activiteiten (o.a. Sinterklaas, Bonte middag, Paaslunch) op school en/of mee te denken met het team van onze school. We dragen zo een steentje bij aan een mooie schooltijd
van onze kinderen. Het team van het Fluitschip kan het namelijk zeker niet alleen. We vergaderen, met een afvaardiging van het team, zo'n 6 keer per jaar, waarin we o.a. terugkijken op de georganiseerde activiteiten, input geven over bv. het leerprogramma en vooruitkijken
naar wat komen gaat. Het is niet alleen heel leuk om deel te nemen aan de ouderraad, maar ook heel nuttig voor de school om een actieve ouderraad te hebben. Nogmaals het team kan het niet alleen!
Meld je dus aan en kom bij de ouderraad!
 
Mocht je overigens gewoon een keer willen helpen bij een activiteit dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt je dan aanmelden als lid in de appgroep: 'actieve fluitschipleden'. Regelmatig worden hierin oproepen geplaatst om aan een activiteit deel te nemen.
 
Interesse voor deelname aan de ouderraad, de appgroep of gewoon een keer meehelpen met een activiteit?
 
Neem dan even contact op met Gabrie, Jane of  een lid van de ouderraad.
 
Namens het team en de ouderraad alvast bedankt.
 
Jeroen van der Ploeg
 
 
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!