Nieuwsbrief van vrijdag 8 februari 2019

10-02-2019
Nieuwsbrief van vrijdag 8 februari 2019
 
Agenda:
Dinsdag 12:          gymnastiek met de van Bockxmeerschool
Woensdag 13:     Bonte Middag
Donderdag 14:    Studiedag team leerlingen vrij
Vrijdag 15:            Studiedag team, leerlingen vrij, start voorjaarvakantie
Maandag 25:       Weer naar school
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afgelopen week is de nieuwe vakleerkracht gymnastiek begonnen. Juf Marieke had er meteen veel zin in. Ze gaat alle taken van meester Frank overnemen.
Zoals u weet, gymen we voor iedere vakantie samen met de groepen van de Bockxmeerschool. Dit is in het kader van de Brede School. Leerlingen uit een wijk moeten elkaar goed kennen. Een gymles is daar een mooie gelegenheid voor. Ook de vrijdagmiddagacademie op de Zaagtand is hiervoor bedoeld.
 
Woensdag is de Bonte Middag. De kleintjes vieren het in de ochtend, de grotere in de middag. U krijgt hier morgen nog verdere informatie over.
 
Studiedagen
Wat doen die leerkrachten op de studiedagen zult u denken. Onze leerlingen gaan dit jaar 955 uur naar school. De leerkrachten moeten meer uren maken per jaar. Een aantal van die uren zit in studiedagen. Op donderdag hebben we twee studiemomenten. We werken dan verder aan "het werken met doelen". Op vrijdag hebben de leerkrachten de tijd om de rapporten te schrijven.
 
Rapporten
Een aantal ouders vindt het prettig om het rapport voor het gesprek al in te kijken. Daarom kunt u het rapport op de maandag na de vakantie bij de leerkrachten ophalen. We geven de rapporten niet aan de leerlingen zelf mee. Ook als u geen vragen heeft over het rapport, willen wij u wel spreken. Dus houdt het briefje met de uitnodiging in de gaten. Het komt deze week nog.
 
Staking
De staking van 15 maart zit er nog steeds aan te komen. Houdt u er rekening mee dat wij die dag gesloten kunnen zijn?
 
Nieuwe leerlingen
Op het moment krijgen we veel vragen voor rondleidingen. Soms voor kleuters, soms voor oudere leerlingen. Als u in uw buurt kinderen kent die komend schooljaar 4 worden, wilt u ze dan attent maken op onze school? Wij maken graag tijd vrij om een rondleiding te geven.
 
Koffieochtenden
Na de vakantie zullen er weer 2 koffieochtenden gepland worden. Een zal gaan over de CITO toetsen en over de resultaten van de school.
De andere zal gaan over "het werken met doelen": wat hebben we aangepast, wat kunt u ervan zien? Ook zijn we benieuwd naar uw mening.

Als u vragen heeft, kunt u altijd even binnenlopen.

Groeten Gabrie

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!