Nieuwsbrief van maandag 1 juli 2019

01-07-2019
Nieuwsbrief van maandag 1 juli 2019
 
Deze week rapportgesprekken
Vrijdag 5 juli                      afscheid van juf Jane
Maandag 8 juli                12.30 Musical groep 8 voor kinderen
Maandag 8 juli                19.30 Musical voor ouders groep 8
Dinsdag 9 juli                  Gym met de Bockxmeerschool
Woensdag 10 juli            9.00 naar de nieuwe leerkracht
Woensdag 10 juli            11.00 Vossenjacht
Woensdag 10 juli            13.00  uitglijden van groep 8
Donderdag 11 juli            14.15 start schoolvakantie
 
Loodonderzoek
Ik heb u hier al eerder verteld over het loodonderzoek dat de gemeente op de speelplaats heeft uitgevoerd. Afgelopen week heb ik van de gemeente de resultaten van het bodemonderzoek naar lood gekregen.  De speelplaats van Het Fluitschip heeft een voldoende schone bodem. Dat houdt in dat het gemiddeld loodgehalte van 0 < 100 mg/kg. Er zijn geen maatregelen nodig. Als wij de speelplaats aan gaan pakken, moeten we wel weer onderzoek doen.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u terecht bij de gemeente en bij de GGD.
 
Vakantiedip
Ieder jaar zien we het weer, de leerlingen die de hele vakantie niet gelezen hebben, zakken flink terug in hun leesniveau. Dus onze tip is: zorg dat uw kind ook tijdens de vakantie gezellig blijft lezen. Dat mag ook een stripboek, vakantieboek of informatieboek zijn. U kunt ook kijken bij www.jeugdbibliotheek.nl/vakantiebieb.html.  Hier kunt u e-books downloaden op uw IPAD, tablet of telefoon.
 
Juf Jane
Aanstaande vrijdag gaan we juf Jane in het zonnetje zetten. In de ochtend wachten wij haar buiten op. U kunt gerust blijven kijken.
Daarna hebben we een gezellig programma binnen de school. Om 13.15 uur bent u erg welkom om met een kopje thee, nog even met juf Jane te praten.
 
Vakantie
We zijn blij dat het weer niet al te warm is deze week. De kinderen houden het nog vol tot en met donderdag de 11e. We zijn daarna vrij omdat we de leerlingen dit jaar (bijna) niet naar huis hoefden te sturen. Gelukkig waren de leerkrachten niet ziek dit jaar.
Geeft u uw kind een tas mee volgende week, dan kunnen daar de spullen in die op school zijn. Komt u ook nog even kijken bij de gevonden voorwerpen? Er ligt nog veel kleding!!
 
Wijkkijk
Tijdens de Wijkkijk van zondag 7 juli zijn er ook activiteiten in en rond de school. We zijn dus van 12 tot een uur of 5 geopend. U bent van harte welkom.

Fijne week
 
Gabrie van den Hout

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!