Nieuwsbrief van maandag 16 decmeber 2019

16-12-2019

Nieuwsbrief van maandag 16 december 2019 
dinsdag 17 december        Ans Oostveen over verdriet
woensdag 18 december    Onthulling gevelbord
donderdag 19 december    kerstdiner
vrijdag 20 december        gezamenlijke gymles met de Bockxmeerschool
vrijdag 20 december        14.15 start vakantie
==============================================
Rouwverwerking
De afgelopen weken zijn er wat verdrietige zaken gebeurd in de thuissituatie van enkele leerlingen. Uw kind kan daar wat van meegekregen hebben. Uw kind kan zich daar zorgen over maken. 
Om u te informeren hoe u daar mee om kunt gaan, komt dinsdagochtend 17 december om 8.45 uur Ans Oostveen van de GGD op school. Zij kan u vertellen over hoe u het beste kunt reageren op vragen van uw kind. U bent welkom.

Ouders voor ouders
We hebben ook dit jaar weer veel gekregen voor ouders voor ouders. Een aanvulling is natuurlijk nog steeds welkom. Woensdagochtend is de laatste mogelijkheid om iets af te geven. Ik ga de dozen dan samenstellen.
Alvast enorm bedankt voor uw bijdrage!

Onthulling
Als u woensdag uw kind op komt halen, vinden we het leuk als u iets eerder komt zodat u bij de onthulling kan zijn. Om 14 uur wordt het bord bij de kleuteringang officieel onthult. We zijn heel trots op de stappen die we zetten met het aanbod van 0 tot 12 jaar. De samenwerking met het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang, zorgt voor een doorgaande lijn. Komt u ook even kijken?

Kerstmaaltijd
Donderdag aanstaande is ons jaarlijks kerstfeest. Ik zie op de lijsten al heerlijke gerechten staan. U kunt die om 16.55 binnen brengen. De kinderen gaan eerst naar de klas. Daarna is er een optreden voor leerlingen en ouders (ouders graag boven). Daarna gaan de kinderen naar de klas om te eten. Ouders kunnen op school blijven voor een kopje koffie of thee. 
Om 18.15 uur verwachten wij alle ouders in de kuil. De kinderen zingen alle ouders weer toe. Daarna gaat iedereen weer naar huis.

Boom weg
In verband met overlast voor de buren, is de rechtse grote boom gekapt. Hij stond te dicht bij de garageboxen. De gemeente heeft in één middag de boom gekapt en weggesleept. De andere grote boom willen we graag behouden. Deze zorgt voor schaduw en zuurstof!

Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisje geld
Tot grote schrik van de penningmeesters van de Ouderraad hebben veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage en het geld voor het schoolreisje nog niet betaald. 
Wilt u in uw administratie even checken of u al betaald heeft? Eind deze maand komt de kindertoeslag. In januari gaat de Ouderraad ouders persoonlijk een brief sturen als er nog niet betaald is.
Ter herinnering:
Schoolreisje € 20,50 per kind
Ouderbijdrage € 27,00  per kind
Totaal 47,50 per kind.

IBAN: NL 25 INGB 0006 9915 24
Ten name van: SCHOOLFONDS T FLUITSCHIP
Vermeld in de omschrijving de naam en groep van uw kind


Met vriendelijke groet,

Gabrie van den Hout
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!