Nieuwsbrief van donderdag 1 april 2021

01-04-2021
Nieuwsbrief van donderdag 1 april 2021
donderdag 1 april        1 april grap op school
vrijdag 2 april                 leerkrachten studiedag, alle leerlingen vrij
maandag 4 april           Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
dinsdag 5 april              De school begint weer

Studiedagen
We hebben in februari de studiedagen niet door laten gaan. We vonden dat dat na de lockdown niet kon. Nu gaat de studiedag wel door. We gaan praten over afspraken over gedrag en over de toetsresultaten van de CITO. We gaan kijken wat er nog aangeboden moet worden tot aan de zomervakantie. We gaan dus hard aan de slag.


1 april
Ieder jaar verzinnen we weer een 1 april grap. Dit jaar hadden we een corona- grap.
Het idee was dat alle leerlingen van 1 groep, in 1 groepskleur naar school kwam. Verschillende ouders hadden de grap door. Ook kwamen verschillende ouders even langs om te vragen of ze nieuwe kleding moeten kopen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.
Zelf ben ik ook uitgebreid door een van de leerlingen voor de gek gehouden. Gelukkig is het maar 1 dag in het jaar 1 april! Wat zullen we volgend jaar weer verzinnen?

Corona Maatregelen
We houden het nog even vol met al die extra maatregelen. Nog steeds worden de groepen gescheiden, we wassen en ontsmetten de handen en de werkvlakken. Spelen gescheiden buiten, gymen buiten. Er wordt extra schoongemaakt. We hopen zo de corona buiten te houden. 

Hoofdluis
De hoofdluis brigade kan nu niet de school in. Daar trekt hoofdluis zich niets van aan. We hebben nu hoofdluis bij kinderen gezien. Kijkt u zelf even extra goed naar uw kind? Even alles checken en in de shampoo als het nodig is. Iedere dag kammen met een luizenkam is ook een goed idee.

 

SAMEN VAN START: gelijke kansen voor alle kinderen!

Op Kindcentrum Het Fluitschip en op Kindcentrum De Ceder in Hoorn is een project gestart. Dit project heet Samen van Start. 

Samen van Start wil kinderen van 2 tot 7 jaar een stevige start geven in het onderwijs. 

Vanaf augustus 2020 werken de peuter- en kleutergroepen steeds meer samen, zij horen bij elkaar. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers overleggen over het onderwijs en bieden activiteiten aan die passen bij peuters en kleuters. Alle kinderen van 2 tot 7 jaar profiteren hiervan. Zo kunnen alle kinderen met voldoende kennis en vaardigheden aan groep 3 beginnen. 

Het project kan niet slagen zonder de ouders van deze kinderen. Wij gaan met ouders een samenwerking aan. Ouders en leerkrachten/pedagogisch medewerkers zorgen er samen voor dat de kinderen een goede start krijgen op school. Op de Ceder en op het Fluitschip is een ouderbegeleider aangesteld. Zij hebben tijd om met ouders het gesprek aan te gaan over het onderwijs aan hun kind. Wat gebeurt er op school, wat doet u thuis, wat zou u graag willen van school om uw kind een goede start te geven? Op de Ceder doet Astrid Kok dit en op het Fluitschip is dit Caroline van der Heij. 

Astrid en Caroline werken samen met buurtmoeder Aïcha Chakir en met de GGD. Zij bespreken met elkaar welke kinderen een plek zouden moeten krijgen in een Samen van Start groep.

Een medewerker van de openbare bibliotheek zorgt voor (voor)leesactiviteiten voor alle peuters en kleuters. Zij zorgt dat de activiteiten gaan over de onderwerpen die de leerkracht/pedagogisch medewerker aanbiedt in de groep.

De gemeente heeft dit project gesubsidieerd om alle kinderen een gelijke kans te geven op school.

Kent u mensen met een kind dat bijna 2 wordt? Heeft u een kind dat bijna 2 jaar is? Denkt u dat ouder en kind graag zouden deelnemen aan Samen van Start? En gaat dit kind als het 4 jaar wordt naar de Ceder of het Fluitschip? Neem dan contact op met:   Caroline v.d. Heij locatie het Fluitschip: 06 82754229 / c.vd.heij@talenthoorn.nlNu lekker 4 dagen vrij, we zien iedereen weer op dinsdag 6 april.
Fijne dagen

Gabrie
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!