Nieuwsbrief van vrijdag 16 april 2021

16-04-2021

Nieuwsbrief van vrijdag 16 april 2021

di 20 en wo 21         groep 8 IEP eindtoets

za 24 april                 start meivakantie 

di 27 april                 Koningsdag

do 5 mei                   Bevrijdingsdag

ma 10 mei                weer naar school

wo 12 mei                 luizencontrole

========================================

Bereikbaar

Er zijn ouders die het telefoonnummer van de school opzoeken in Google. Dan komt het nummer van het kinderdagverblijf als eerste in beeld. Maar dat is niet hetzelfde nummer als dat van school. 

Als u de school wilt spreken, bel dan 0229 216526. Vanaf 8 uur wordt de telefoon opgenomen. 

 

CITO 

De leerlingen van groep 3 tot en met 7 hebben in de afgelopen periode CITO toetsen gemaakt. Tijdens de oudergesprekken heeft de leerkracht hier met u over gesproken. 

Afgelopen woensdag heeft het team de resultaten besproken. Dat doen wij na iedere toetsperiode tijdens de zogenaamde Dataday. We onderzoeken wat er goed gaat, wat er verbeterd kan worden. We hebben gemerkt dat de meeste leerlingen vooruitgegaan zijn. Niet alle leerlingen zijn zover vooruit gegaan als we bij gewone lessen verwachten. 

Begrijpende lezen online, is echt wat anders dan begrijpend lezen in een niveaugroep met de leerkracht.

De nieuwe rekenmethode werk goed, er wordt op een goede manier aan het rekenonderwijs gewerkt. Iedere week staat 1 doel centraal. Na een paar dagen kale sommen, komen de verhaaltjessommen. We zien bij de toetsen van de methode, dat verhaaltjessommen lastiger zijn. De "kale" sommen worden door de kinderen beter gemaakt. Maar het toepassen in het verhaal is moeilijker voor ze. Bij Cito zijn de vragen vooral in een verhaaltje. Hier moeten we veel aandacht aan (blijven) besteden.

Bij spelling zagen we de grootste groei, we denken dat dit een vak is dat online goed gegeven kan worden.

Voor komend schooljaar heeft de minister geld beschikbaar gesteld. Wij willen inzetten op meer personeel: dus 7 ipv 6 groepen en veel onderwijsassistenten. Op deze manier kunnen wij de leerlingen heel goed helpen met het zetten van stapjes.  Veel inoefenen is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Een onderwijsassistent kan heel goed in kleine groepjes aandacht besteden aan extra inoefenen.

Verkeersexamen
Er is dit jaar geen fietsexamen voor de leerlingen van groep 7 en 8. Dit komt omdat er geen evenementen georganiseerd mogen worden. Het is nog de vraag of er genoeg organisatoren zijn om in de toekomst nog een verkeersexamen te organiseren.

 

Enquête
Volgende week krijgen de kinderen een brief mee met de inlogcodes voor een vragenlijst. De vragenlijst is een tevredenheid en veiligheid scan voor ouders. Door deze vragenlijst in te vullen, helpt u de school met verbeteren. Zou u deze lijst voor ons in willen vullen als u het briefje krijgt? U krijgt per kind een briefje mee, het kan zijn dat u voor het ene kind anders denkt dan voor het andere kind. Als dat niet zo is, vult u maar 1 enquête in.

 

Aanbod Zaagtand in de laatste week voor de meivakantie.

 

dinsdag 20 april

   

groep 8

Spelmiddag groep Janneke

14.30 uur tot 15.30 uur

     

woensdag 21 april

   

groep 6/7

Spelletjes middag groep Kimberley

14.30 uur tot 15,30 uur

     

donderdag 22 april

   

groep 4/5

Spelletjes middag groep Charlotte

14.30 uur tot 15,30 uur

     

vrijdag 23 april

   

groep 3/4/5

Spelletjes middag groep Willemijn en Greet

14.30 uur tot 15,30 uur

groep 6/7/8

voetbal (always forward

14,30 uur tot 15,30 uur

groep 6/7/8

Basketbal

14,45 uur tot 15,45 uur

 

Opgeven maandag bij de leerkracht.

Fijn weekend,
Gabrie

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!