Nieuwsbrief van vrijdag 23 april 2021

23-04-2021

Nieuwsbrief van vrijdag 23 april 2021

 

vrijdag 23 april start meivakantie

dinsdag 27 april Koningsdag

maandag 10 mei weer naar school

donderdag 13 mei Suikerfeest   leerlingen vrij

donderdag 13 mei Hemelvaartsdag leerlingen vrij

vrijdag 14 mei leerlingen vrij

================================================

IEP

Groep 8 heeft 2 ochtenden heel hard gewerkt aan de eindtoets. Bij de eindtoets wordt getoetst of de leerling het juiste eindniveau heeft. Dit moet passen bij het advies. Ook kan het team zien of we in vergelijking met andere scholen, goed presteren. Als de uitslag binnen is, zal ik u daarover informeren.

 

Vakantie

Vrijdag begint om kwart over 2 de meivakantie voor alle kinderen. De leerkrachten hebben maandag nog een studiedag. Op maandag 10 mei gaan we weer starten. 

We gaan dan nog hard aan de gang om de leerlingen klaar te stomen voor de volgende groep.

 

Vragenlijst

U heeft maandag een groene en witte brief meegekregen. Op de groene brief vond u de inlogcode voor de vragenlijst over veiligheid en tevredenheid. Ik heb 150 brieven gemaakt, voor ieder kind 1. Als u voor al uw kinderen hetzelfde over de school denkt, hoeft u maar 1 vragenlijst in te vullen. als u verschillend denkt over de werkwijze per kind, mag u meer vragenlijsten invullen.

Wilt u dit alstublieft voor ons doen? Ik zal de uitkomst met u bespreken.

 

Speelplaats

In verband met geluidsoverlast naar de buren, komt er een geluidsscherm tussen de speelplaats en de tuinen van de buren. We hoopten dat de schermen in de meivakantie geplaatst zouden worden. Maar helaas is dat nog niet rond.

Als de schermen geplaatst zijn, kunnen we de rest van de speelplaats op gaan knappen.

 

Tuin

Op maandagmiddag gaat juf Willemijn weer in de tuin werken met groepjes kinderen. Als u het leuk vindt om te helpen, dan kan u op maandag van half 2 tot kwart voor 2 komen. U hoeft geen grote kennis van tuinen te hebben. Juf Willemijn heeft hele groene vingers.

 

Testen

Er heeft in de pers veel gestaan over sneltesten op scholen. Voor alle duidelijkheid, wij gaan kinderen niet testen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders. Zij moeten toestemming geven, en wat ons betreft, ook eventueel zelf testen. Wij zullen dit ouders ook nooit verplichten.  De leerkrachten zullen zichzelf testen als er aanleiding voor is.

 

Vakleerkrachten

Tot nog toe waren er, door corona, geen vakleerkrachten op school. De vakleerkracht gym mag alleen buiten les geven. Na de meivakantie mogen de vakleerkrachten de school weer in. We mogen weer de gymzaal in. Zorgt u ervoor dat de kinderen weer passende gymkleding meebrengen op dinsdag en donderdag?

 

Aanbod van de GGD: de GGD geeft een workshop: Leren luisteren. U krijgt tips om uw kind (nog) beter te leren luisteren. Zie de website van de GGD.

 

Uit de krant:

 

Fijne vakantie,   Gabrie


 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!