Zoeken
 
De Vreedzame School op Het Fluitschip
 
Inleiding
Het voorkomen van geweld en conflicten in school, buurt, wijk en op straat is een grote zorg.
Vechten, pesten, beledigingen, bedreigingen, maar ook onverschilligheid is aan de orde van de dag. Vooral het gedrag van leerlingen in de bovenbouw van basisscholen wordt steeds moeilijker. Het programma van de vreedzame school geeft hierop een antwoord.
 
Een veilige school
De veiligheid op school hangt van verschillende factoren af. Bij de aanpak van scholen op het terrein van school en veiligheid gaat het om drie pijlers:
  • omgaan met elkaar
  • omgaan met calamiteiten
  • gebouw en omgeving
De kern van de zaak betreft beïnvloeding van het gedrag. Veiligheid in school wordt in eerste instantie bepaald door zaken als betrokkenheid bij elkaar, omgangsregels, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden.
 
De Vreedzame School
De Vreedzame School is een programma dat de school tot een veilige plek maakt door een verandering in de cultuur te realiseren. De school wordt een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Conflictoplossing is uitgangspunt. Leerlingen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn. Een verandering van het school- en klassenklimaat en samenwerking en verantwoordelijkheid van de leerlingen staan centraal.
 
Doelen van het programma zijn:
  • de school als gemeenschap; een cultuur waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor het geheel
  • oplossen van conflicten
  • minder fysiek en verbaal geweld
  • grotere verantwoordelijkheid bij de kinderen
  • verbetering van het groepsklimaat, relaties binnen de groep, respect en waardering.