Zoeken
 

TSO

De Tussenschoolse (overblijven) en buitenschoolse Opvang  op onze school wordt verzorgd door bureau SKH (Stichting Kinderopvang Hoorn).
Sinds 1 februari 2010 verzorgt SKH voor- en naschoolse opvang op Het Fluitschip van 's morgens 7 uur tot 's avonds 18.30 uur.
Met deze link komt u op de site van SKH.