Zoeken
Het Fluitschip is een school:
 
 
 • waar De Vreedzame School de huisstijl is
 • waar uw kind en uzelf zich welkom voelen
 • waar naar de behoeften van uw kind gekeken wordt
 • die klein en overzichtelijk is, die rust uitstraalt
 • waar goed onderwijs gegeven wordt
 • waar een goede sfeer hangt
 • waar de leerlingen presteren passend bij of boven
  hun niveau
 • met een uitdagende leerlijn voor alle niveaus
 • met een plusklas
 • met meerdere culturen
 • met een vijf gelijke dagen lesmodel (continurooster)
 • waar aandacht is voor creatieve en culturele vaardigheden
 • met podiumoptredens en aandacht voor muziek


        Wat leert Het Fluitschip uw kind?