Wat heeft de school te bieden:

Wat heeft de school te bieden:

Het Fluitschip is een school:

* waar de Vreedzame school de huisstijl is
* waar uw kind en uzelf zich welkom voelen
* waar naar de behoeften van uw kind gekeken wordt
* die klein en overzichtelijk is
* waar goed onderwijs gegeven wordt
* waar een goede sfeer hangt
* waar kinderen presteren passen bij of boven hun niveau
* met een uitdagende leerlijn voor alle niveaus
* met een plusklas voor meer begaafde leerlingen
* met meerdere culturen
* met een vijf gelijke dagen lesmodel (continurooster)
* waar aandacht is voor creatieve en culturele vaardigheden.


 

Welke vaardigheden leert het team van Het Fluitschip uw
kind?

Het team van Het Fluitschip heeft zijn missie toepasselijk in een Fluitschip weer gegeven: 

Basisvaardigheden


Op OBS Het Fluitschip wordt ook veel aandacht besteed aan het verwerven van vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen. Dit noemen we ook wel de basisvaardigheden.
In de onderstaande filmpjes krijgt u een idee over hoe wij werken.

Klik hier voor een filmpje over rekenen
Klik hier voor een filmpje over de kleuters 

 

Kind aan het woord

"Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!"