Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Goed basisonderwijs begint met goede leerkrachten en goede lesstof. OBS Het Fluitschip investeert in de kwaliteit van leraren en schoolleider. Leraren en schoolleider houden hun kennis op peil. Er wordt geld en tijd vrijgemaakt voor scholing en professionalisering. Ook investeren wij in moderne methodes en methodieken die bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen.

 

Bewaken kwaliteit onderwijs

Namens de overheid bewaakt de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs. De overheid stimuleert openheid over de kwaliteit van scholen. Zo kunnen ouders scholen vergelijken via de website Scholenopdekaart.nl.

Klik hier als u wilt lezen hoe OBS Het Fluitschip op Scholen op de kaart staat.

 

Kind aan het woord

"Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!"