Schoolgids 2018 2019

Schoolgids 2018 2019

Schoolgids 2018 2019


In de schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft over hoe wij het onderwijs inrichten. We vertellen hoe we samenwerken met ouders, hoe we de kwaliteit van ons onderwijs borgen. Als uw kind op Het Fluitschip zit, krijgt u de praktische informatie in Ouderportaal. Dit is ons communicatiesysteem naar ouders.

Klik hier voor de schoolgids van 2018-2019.

Kind aan het woord

"Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!"