Nieuwsbrief van donderdag 9 januari 2020

09-01-2020
Nieuwsbrief van donderdag 9 januari 2020
Agenda
maandag 13 januari     20.00 Ouderraadvergadering 
dinsdag 14 januari        kijkochtend in de groepen
maandag 20 januari     NSCCT in groep 4
woensdag 29 januari    Bonte Middag in het kader van Chinees Nieuwjaar
===============================================
CITO
Komende weken staan weer in het teken van de CITO toetsen.  Juf Ramona heeft vanmorgen een uitgebreide presentatie gegeven.
CITO toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen. De toetsen brengen 1 of 2 keer per jaar in beeld wat een leerling weet. 

Op de site https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders staat duidelijke informatie over het afnemen van Cito toetsen en de betekenis daarvan. 

Wat doen wij met de CITO uitslagen:
*Na de toetsen worden per groep de resultaten geanalyseerd en besproken in een groepsbespreking met leerkracht en intern begeleider. Hier wordt een plan van aanpak gemaakt.
*Vergadering Data-analyse. Team presenteert aan elkaar en deelt successen en vragen om van elkaar te leren. 
*Ambitie-overzichten worden ingekleurd en beoordeeld.
*Gabrie doet verslag van de schoolresultaten op het bestuursbureau. 

Hoe scoren wij op Het Fluitschip
*We hebben een divers publiek op school,  de leerlingen scoren (minstens) op een bij hen passend niveau.
*Nieuwe aanpak met doelen zorgt voor meer groei;
*Met veel toetsen meer vooruit dan landelijk gemiddelde.
*Er vindt een verschuiving plaats van IV en V naar meer III en II.
*Begrijpend lezen scoort naar verhouding zwakker; nieuwe aanpak en inzichten zorgen voor een beter resultaat.
*DMT score (=technisch lezen)is erg goed. 

Wat vragen wij de ouders?
Zorg dat uw kind deze weken zeker op tijd in bed ligt
Zorg dat uw kind met een ontbijt in de buik naar school komt
Maak van de CITO geen stress moment.


Bonte middag
We vieren de afgelopen jaar steeds een feest in het kader van een andere cultuur. Dit jaar staat de Chinees cultuur in de aandacht. We vieren het Chinees Nieuwjaar met de Bonte middag op woensdag 29 januari.

Ouderraad
Aanstaande maandag is de vergadering van de Ouderraad. De ouderraad wil graag versterking. Komt u bij de Ouderraad? Geef u op bij Mehmet, Naomi, Ymke, Thamar, Martine of Gabrie

Gym
Juf Marieke heeft in november een fietsongeluk gehad. Daardoor is er al geruime tijd geen gym. Wel hebben we extra Beweegwijs ingekocht en deze en volgende week is er dansles van Dazzling.
Gelukkig hebben we met ingang van volgende week donderdag een invalster voor juf Marieke. Het is juf Sascha. Zij is net afgestudeerd en heeft veel zin om bij ons te komen werken. Vanaf komende week dus weer allemaal gymspullen mee!
Juf Marieke zal binnenkort wel op school zijn om ondersteunende taken te doen.

NSCCT
Groep 4 heeft de NSCCT toets op 20 januari. Uw kind hoeft hier niets aan voor te bereiden. Het is een toets waarbij we een idee krijgen van de mogelijkheden van uw kind. Enkele weken later krijgen we de uitslag. Juf Ramona kan de resultaten dan met u bespreken.

Staken
U zult in de pers al gehoord hebben over een nieuwe staking.
Het team van Het Fluitschip vindt het heel moeilijk. Zij wegen af wat de grootste belangen zijn en weten nog niet of ze gaan staken.
De volgende vragen stelt het team zich
Zijn wij tevreden met het aanbod van de regering? 
-Nee, we zien nog steeds te weinig acties om het lerarentekort terug te dringen.
Waarom gaan zouden we niet staken? 
-We vinden dat we onze leerlingen geen 2 dagen onderwijs moeten onthouden. Het zal in de komende tijd helaas nog wel eens nodig zijn om de groepen naar huis te sturen als er geen invaller te vinden is.
U leest het, we vinden het heel erg lastig. Zo gauw het team eruit is, zal ik u op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet

Gabrie
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!