Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR)

 
De ouderraad wordt gevormd door een aantal ouders. De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens de besprekingen zijn ook altijd een teamlid en de directeur aanwezig, om praktische en inhoudelijke zaken te kunnen overleggen.
 

Taken van de OR:

Helpen bij het organiseren van alle feesten, met behulp van draaiboeken (Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Bonte Middag, Paaslunch, Sportdag, etc)
Meedenken met de MR en directie (denktank)
Organiseren van de luizencontroles
Innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage
 
E-mailadres algemeen: info.obshetfluitschip@talenthoorn.nl
E-mailadres penningmeester: penningmeesterfluitschip@gmail.com
Bankrekeningnummer voor ouderbijdrage:
NL 25 INGB 0006 9915 24 tnv Schoolfonds het Fluitschip
 
 

Leden van de ouderraad schooljaar 2018-2019:

Naomi Bieri                     moeder van Louna uit groep 4
Thamar Bieri-Eveleens     moeder van Sjors uit groep 6 en Niek uit groep 4
Ymke Swiers                   moeder van Lyanne uit groep 6 en Marieke uit groep 4
Mehmet Aktas                 vader van Kaya uit groep 6
Jeroen van der Ploeg       vader van Gijs uit groep 7
Thalia Heijdenrijk            moeder van Julius uit groep 8 en Helena groep 7

Kind aan het woord

"Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!"