Kinderopvang

Kindcentrum Het Fluitschip is er voor kinderen van 0 - 12 jaar!

Kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelschool en Buitenschoolse opvang (BSO)

Kindcentrum Het Fluitschip is er voor kinderen van 0 - 12 jaar!
 

IKC Het Fluitschip is er voor kinderen van 0 - 12 jaar! 

KDV
De kinderen van 0 - 4 jaar zijn van harte welkom bij ons kinderdagverblijf (KDV), waar zij zich op eigen wijze mogen ontwikkelen. Het KDV is gehuisvest binnen de school en werkt samen met de kleuterklassen.  Er zijn voor de kinderen vanaf 2 1/2 jaar, wekelijks activiteiten met de kleuters.

BSO
De kinderen van 4 - 12 jaar hebben niet alleen een plekje in de klas, ook op de buitenschoolse opvang (BSO) mogen zij zich verder ontplooien. De kinderen die gebruikmaken van de voorschoolse opvang hebben de mogelijkheid om bij ons te ontbijten. 
Na de schooldag worden de kinderen op de BSO opgevangen en na wat eten en drinken mogen de kinderen spelen, knutselen, bouwen, lezen of een andere keuze maken.

Peutergroep
Onze peutergroep is naast het lokaal van de kleuterklas en heeft door middel van een schuifdeur directe toegang. Hierdoor kunnen de kleuters en de peuters door en met elkaar spelen, maar kunnen zij zich ook terugtrekken in hun eigen ruimte. De overstap van peutergroep naar kleuterklas wordt zo leuk en gemakkelijk voor de peuters. Ze kennen immers de kinderen waar ze mee kunnen spelen én de leerkrachten.

IKC Het Fluitschip is dankzij de kinderopvang geopend van 7:00 uur tot 18:30 uur. 


Klik hier voor meer informatie over de kinderopvang op IKC Het Fluitschip. 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!