Onderwijsconcept

Onderwijsconcept

IKC Het Fluitschip is een school:


* waar de Vreedzame school de huisstijl is
* waar uw kind en uzelf zich welkom voelen
* waar naar de behoeften van uw kind gekeken wordt
* die klein en overzichtelijk is
* waar goed onderwijs gegeven wordt
* waar een goede sfeer hangt
* waar kinderen presteren passen bij of boven hun niveau
* met een uitdagende leerlijn voor alle niveaus
* met een plusklas voor meer begaafde leerlingen
* met meerdere culturen
* met een vijf gelijke dagen lesmodel (continurooster)
* waar aandacht is voor creatieve en culturele vaardigheden
 

Wij zijn een Openbare school

Het Fluitschip is een openbare school. Dat wil zeggen dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. 
De openbare school leert kinderen vanaf 4 jaar respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.

Klik hier voor een filmpje over openbaar onderwijs.

 

Eigenaarschap bij leerlingen


Om leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces, zijn we gestart met het "werken met doelen". De leerlingen bespreken met de leerkracht welke doelen ze willen bereiken en op welke manier ze die doelen willen bereiken.

Klik hier voor een filmpje met uitleg over het "werken met doelen".
Klik hier voor de verdere uitwerking van het "werken met doelen".

 

Basisvaardigheden

Op IKC Het Fluitschip wordt ook veel aandacht besteed aan het verwerven van vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen. Dit noemen we ook wel de basisvaardigheden.
In de onderstaande filmpjes krijgt u een idee over hoe wij werken.

Klik hier voor een filmpje over rekenen.
Klik hier voor een filmpje over de kleuters.
Klik hier voor een filmpje over lezen.
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!