Nieuwsbrief van dinsdag 19 januari 2021

19-01-2021
Nieuwsbrief van dinsdag 19 januari 2021

Agenda

18 en 19 februari:  studiedagen gaan niet door. 

Thuiswerken en de kinderen
De scholen dicht, in ieder geval tot 8 februari.
Het valt niet mee. De kinderen hele dagen thuis, moeten ze online komen en  ook nog werk maken. We snappen goed dat het niet meevalt. U kunt de juf altijd een bericht sturen via ouderportaal als u een vraag of opmerking heeft. Ook kunt u juf vragen om u even te bellen. Samen moeten we door de lockdown heen komen. Als het thuis echt niet lukt, kunt u ook naar school bellen voor overleg.

CITO
Ik denk dat u zich zorgen maakt over de CITO toetsen. Maar deze toetsen zijn er voor ons om te kijken waar we uw kind extra moeten ondersteunen. Het onderwijs is tijdens de lockdown echt anders dan normaal. We houden daar natuurlijk rekening mee. Als we op 8 februari mogen starten, gaan we niet meteen toetsen. We starten met herhalen en instructies geven. Daarna gaan we pas toetsen. Het betekent wel dat de rapporten later gaan komen.

Studiedagen
Op 18 en 19 februari waren er studiedagen gepland. Wij willen deze dagen gewoon les gaan geven. Er zijn door de lockdown al genoeg lessen uitgevallen. Dus de kinderen mogen 18 en 19 februari gewoon naar school.

Bericht van het bestuur:

Beste ouders en/of verzorgers, 
 
U bent inmiddels van ons gewend dat ook wij u informeren over de huidige situatie van onze scholen in deze Corona-crisis.
 
Op zondag 17 januari heeft de minister van onderwijs bekend gemaakt dat de scholen voorlopig nog niet open zullen gaan. Dit betekent dat wij tot en met tenminste 7 februari het onderwijs op afstand zullen voortzetten.
 
Natuurlijk maken wij ons zorgen over de effecten van deze situatie. De zorgen over de verspreiding van het virus zijn echter nog steeds groter en relevant. En de veiligheid van kinderen en medewerkers staat voorop. 
 
Wij hopen van harte dat de sluiting van de scholen en het gedrag van ons allemaal bijdragen aan het bedwingen van deze crisis. We zien de kinderen immers graag weer terug in onze klaslokalen! 
 
Tot die tijd zullen wij noodopvang verzorgen op de scholen zoals we dat ook de afgelopen weken hebben gedaan.  
 
We wensen u wederom heel veel succes toe bij de begeleiding van uw kind(eren) bij het volgen van afstandsonderwijs.
 
Wanneer u daarmee problemen ondervindt dan kunt u natuurlijk altijd nader afstemmen met de directeur van uw school of de leerkracht van uw kind(eren).
 
 Vriendelijke groet,
 
Marjan Terpstra
Bert Groenewoud 
 
College van bestuur Scio groep / Talent opvang en Onderwijs. 
 

 
 

Leerling aan het woord

Kom maar eens kijken! De meester en juffen leggen heel goed uit. Ze kijken echt hoe ik de uitleg nodig heb!